جان الیاس ترابی بابااسکندری، پناهجوی کوییر ایرانی در ترکیه، به دلیل دریافت حکم دیپورت در خطر است

الیاس_ترابی بابااسکندری، پناهجوی همجنسگرای ایرانی در ترکیه که در رژه افتخار استانبول بازداشت شده بود، حکم دیپورت به کشور مبداء یا کشور سوم را دریافت کرده و در صورت بازگشت … Read More

سپاس از حضور جامعه کوییر ایرانی و افغانستانی و متحدان در رژه تاریخی افتخار تورنتو

بدینوسیله از حضور و همراهی ناب دوستان کوییر ایرانی و افغانستانی و سایر متحدان عزیزمان در رژه افتخار تورنتو نهایت سپاسگزاری خود را اعلام می‌کنیم. همراهی شما در این رویداد … Read More

دامن رنگین کمانی شایا گلدوست، نمادی به یادماندنی در خاطره جنبش کوییر ایرانی

یکی از زیباترین جلوه‌های رژه افتخار تورنتو پیراهن شایا گلدوست، زن ترنس و کنشگر درخشان کوییر، بود که با دامن رنگین‌کمانی گسترده‌اش، نگاه‌های هزاران بیننده را به خود جلب کرده … Read More

دعوت به مهمانی تورنتو برای جمع‌آوری کمک برای برگزاری رژه افتخار کوییرهای ایرانی

کمیسیون جهانی ایران‌پراید و سازمان ASAAP کانادا از جامعه کوییر و متحدان آنها دعوت می‌کند در مهمانی جمع‌آوری کمک برای برگزاری رژه افتخار کوییرهای ایرانی کانادا که جمعه ۲۶ ماه … Read More

کنشگران کوییر به دولت بریتانیا: رژیم ایران را درباره آتش زدن پرچم رنگین کمان پاسخگو کنید

در کارزای که ۱۴ آبان ۱۴۰۱ به ابتکار ایران پراید و با حمایت و همکاری سایر سازمان‌های ال‌جی‌بی‌تی‌کیو، از جمله شش‌رنگ، راه‌اندازی شد، صدها کنشگر کوییر ایران در نامه‌ای سرگشاده … Read More