دعوت به مهمانی تورنتو برای جمع‌آوری کمک برای برگزاری رژه افتخار کوییرهای ایرانی

کمیسیون جهانی ایران‌پراید و سازمان ASAAP کانادا از جامعه کوییر و متحدان آنها دعوت می‌کند در مهمانی جمع‌آوری کمک برای برگزاری رژه افتخار کوییرهای ایرانی کانادا که جمعه ۲۶ ماه … Read More