روز جهانی ایدز سال ۲۰۲۳ در جهان با شعار “بگذارید جمع رهبری کند” آغاز می شود

  شعار روز جهانی امسال را به بیانی دیگر می توان اینگونه تفسیر کرد: بگذارید برای امکان پذیر شدن پیشگیری اثربخش و همچنین همکاری با بیماران مبتلا به اچ آی … Read More