اظهارات کوییرستیزانه رئیسی در سازمان ملل: روایت های ساختگی از جنسیت موجب انقطاع نسل بشر ست

ابراهیم رئیسی در سخنرانی در سازمان ملل با تکرار مواضع کوییرستیزانه جمهوری اسلامی، نهاد خانواده را ناشی از «وصلت یک زن و یک مرد» دانست و به صورت تلویحی سایر شکل‌های تشکیل خانواده از جمله ازدواج افراد همجنس را «روایت‌های ساختگی از زوجیت و جنسیت»، «تلاش برای حذف مفاهیم متعالی نظیر مادر، پدر و خانواده طبیعی» و مصداق «جنایت علیه بشریت و موجب انقطاع نسل بشر» دانست.