نفرت پراکنی آشکار مقاله ایندیپندنت فارسی علیه جامعه کوییر

شنبهٔ گذشته، روز چهارم شهریور، برابرِ بیست و ششم ماهِ اوت، بخشِ فارسیِ رسانهٔ ایندیپندنت، به سردبیریِ کاملیا انتخابی‌فرد، اقدام به انتشارِ مقاله‌ای به زبان فارسی کرد که سرتاسر نفرت‌پراکنی علیه جامعهٔ ال‌جی‌بی‌تی بود. نویسندهٔ مقاله، محمد السلمی، که تا آن روز تنها مقالات سیاسی حول و حوشِ آنچه در خاورمیانه می‌گذرد، نوشته بود، بدون هیچ تخصصی در زمینه‌های مرتبط با جنسیت و گرایش‌های جنسی، با به کار بردنِ الفاظ و عباراتی توهین‌آمیز جامعهٔ ال‌جی‌بی‌تی را مورد حمله قرار داد که هیچ رسانهٔ حرفه‌ای، حتی با محافظه‌کارانه‌ترین مرام، دیگر از این دست عبارات استفاده نمی‌کند.

برخی از اعضای جامعهٔ ال‌جی‌بی‌تیِ ایرانی پس از انتشارِ مقاله، اعتراضِ خود را به دفترِ مرکزیِ ایندیپندنت (ایندیپندنتِ انگلیسی) اعلام کردند. خوش بختانه این پیگیری در نهایت به سرانجام رسید و دفتر مرکزی ایندیپندنت فارسی را مجبور به حذفِ مقاله ساخت.

جامعهٔ ال‌جی‌بی‌تیِ ایرانی یکی از گروه‌های عمدهٔ تحتِ ستمِ حکومتِ ایران و در عین حال یکی از پرچم‌دارانِ همیشگیِ مبارزه با ظلم نظام‌مندِ حکومتِ جمهوریِ اسلامی، به ویژه پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» بوده است. در ماه‌های گذشته نیز، برنامه‌ریزی و مشارکتِ اعضا و گروه‌های جامعهٔ ال‌جی‌بی‌تی ایرانی در رژه‌های افتخار و آزادیِ جامعهٔ کوییر با همراهی بسیاری از اعضای جامعهٔ اکثریت انجام گرفت. این حضورِ فعالانۀِ جامعۀ ال‌جی‌بی‌تیِ در میدانِ مبارزه با رژیمِ ایران، به ویژه در ماه های اخیر باعث شد تا جامعۀ ال‌جی‌بی‌تیِ و جامعۀ اکثریت که هردو قربانیانِ نفرت‌پراکنی‌هایی از همین دست بوده اند، از پروپاگانداهای سرتاسر دروغِ نفرت پراکنی فاصله بگیرند و بنای هم بستگی را بینِ خود ایجاد کنند.

گروهِ سیمرغ این اقدامِ نفرت‌پراکنانهٔ ایندیپندنت فارسی را به شدت محکوم می‌سازد. و این توضیح را از هیئت مدیره و سردبیریِ ایندیپندنت فارسی مطالبه می‌کند، که به راستی در بحبوحه‌ای که خودِ این رسانه همواره دیگران را بابت «عدم اتحاد» سرزنش می‌کند، این رسانه چه هدفی را از انتشارِ چنین مطالبِ سخیفی علیهِ یکی از گروه‌های مبارز که در ایران و خارج از ایران همواره در برابرِ حکومتِ ایران ایستادگی کرده است، دنبال می کند.